UK har tatt ut følgende lag til Tiomila.

Forfall må meldes UK eller lagledere snares.