Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Skiklubb
Fredrikstad Skiklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte mandag 13. juni 2016 kl. 18:00 på Skihytta.

Årsak til ekstraordinært årsmøte er...

...avstemming om FSK ønsker å bli aksjonær i aksjeselskapet "VM orientering 2019 AS" i forbindelse med WOC 2019 i Østfold.
Sigmund Vister fra søknadskomiteen vil delta på møtet og informere om aksjeselskapet.

Fullstendig saksdokument vil gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmesider senest en uke innen ekstraordinært årsmøte.

Det vil bli enkel bevertning.

Mvh
Styret i FSK

Vedlegg:

WOC2019 - Saksliste Ekstraordinært Årsmøte:
https://www.dropbox.com/s/dsstsvzpkezlzo0/Saksliste.pdf?dl=0

WOC2019 - Forslag til Ekstraordinært Årsmøte:
https://www.dropbox.com/s/mlcyrkaoqpfy49o/Forslag%2C%20FSK%20deltakelse%20i%20VMO2019.pdf?dl=0

WOC2019 - Aksjonæravtale:
https://www.dropbox.com/s/c9pbnl9k5j89ysi/WOC2019%20Aksjon%C3%A6ravtale%20v3-3.pdf?dl=0

WOC2019 - Vedtekter for AS:
https://www.dropbox.com/s/u62diiej96r3rnb/woc2019%20vedtekter%20as%20V2-2.pdf?dl=0