I formannskapets møte til torsdag er det behandling av en sak rundt garanti/sikkerhetsstillelse i forbindelse med hovedsøknaden om spillemidler til skianlegget. Vi må ha en slik økonomisk sikkerhet for å kunne søke spillemidler. Det er et krav. Vi har bedt kommunen om at de skal bidra med slik sikkerhetsstillelse. Det er det som skal behandles på torsdag. Med utgangspunkt i denne saken har f-b.no lagt ut en liten artikkel i nettutgaven sin i går kveld. Slik det er framstillt i artikkelen kan saken fort misforstås.

Fredrikstad kommune skal sette av 6 mill for å forskuttere spillemidler og prosjektmidler fra Skiforbundet. Dette gjøres med sikkerhet i tilsagnene fra kulturdepartementet - Skiklubben stiller ingen sikkerhet eller inngår noen låneavtale i den forbindelse.

Finansieringplanen for skiarenaen inneholder fire spillemiddelsøknader. Den første på 300 000,- til Skileikområdet fikk vi i år. Den største spillemiddelpotten - til selve løypeanlegget -  har stor tro på at vi skal få i 2017. for at vi skal kunne sende inn denne søknaden, er vi avhengig av sikkerhetsstillelsen fra kommunen. Tilsagnene kommer midt i juni. Vi har allerede fått andre tilsagn på 1,7 mill til arenaen. Vi har inne flere søknader og håper å få flere tilsagn i løpet av vinteren og våren. Dersom dette går etter planen, håper vi å komme i gang med anlegget av selve løypedelen etter sommerferien i 2017.