Gjensidigestiftelsen har gitt et tilskudd til Fredrikstad Skiarena på 1 million kr. Tilskuddet er ikke øremerket noen spesiell del av anlegget, men et generelt tilskudd til anlegget. Stiftelsen fordeler hvert år avkastningen av fondsmidlene til forskjellige gode samfunnstiltak.

Vi er veldig glade for tildelingen. Den blir en vesentlig bit av finansieringen av del 2 av Skiarenaen. Vi håper å ha skaffet nok midler til å starte anlegget av denne delen i august 2017.

Del 1 er skileikområdet med adkomstvei og start- og målsletta.
Del 2 er selve løypa rundt i terrenget med belysning og produksjonssteder. 
Del 3 er klargjøring for rulleski.
Del 4 er garderobebygget.

Vårt mål er å at anlegget skal være klart for å snølegge løyper og skileikområdet 1. Desember 2017. Del 3 håper vi skal være klar sommeren 2018.

Tusen takk til http://www.gjensidigestiftelsen.no/

Mvh
Hovedstyret