Fredrikstad Skiklubb avholder årsmøte som annonsert her, mandag 13. februar 2017 kl. 18:00 på Skihytta.

Årsberetning vedlagt, og møtereferat fra fjorårets Årsmøte.

Vedlegg på følgende linker:

Det vil bli enkel bevertning.

Mvh
Styret i FSK