Ove Sanna overtok som leder etter Per Stenseth på årsmøtet mandag kveld.

Britt Gløersen ble ny nestleder etter Gunn Astrid Jacobsen (til venstre på bildet).

Per Olaussen ble valgt til ny leder i O-gruppa og Øystein Ruud ny nestleder. Både skigruppa og o-gruppa fikk nye kasserere; Sissel Seland og Hilde Poppe.

gunn ove

Gunn Astrid og Ove