Skiarenaen er fremdeles en anleggsplass. Vi hadde likevel håpet å komme i gang med provisorisk snøproduksjon på torsdag før helgen nå. Vi har  imidlertid hatt store innkjøringsproblemer med det midlertidige anlegget. Vi klarte ikke å få det i drift på tross av stor innsats fra driftsgjengen for skianleget, Erik (Julle) og leverandørens folk. Erik og et par andre ihuga skiklubbfolk vil fortsette i morgen med å prøve å løse problemene rundt den midlertidige pumpa (bygge om inntaket). Så vi håper fremdeles å få produsert snø i vinter – i første omgang til leke- og stadionområdet. Gjerne også så vi kan by på snø til vinterferien.