Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Skiklubb
Fredrikstad Skiklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 11. april 2018 kl. 18:00 på Skihytta.

Årsak til ekstraordinært årsmøte er valg av leder og nestleder. Alternativt delegere nødvendige fullmakter til sittende styre.
Fullstendig saksdokument vil gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmesider senest en uke innen ekstraordinært årsmøte.
Mvh
Styret i FSK