Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Skiklubb, oppdatert med saksliste.
Fredrikstad Skiklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 11. april 2018 kl. 18:00 på Skihytta.

Årsak til ekstraordinært årsmøte er valg av leder og nestleder. Alternativt delegere nødvendige fullmakter til sittende styre.
Artikkelen ble publisert første gang 13.mars, og er oppdatert med Saksliste, 3.april.

Saksliste ekstraordinært årsmøte i FSK 11/4-2018

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
4. Valg av leder og nestleder (evt gi sittende styre signaturrett)


Mvh
Styret i FSK