Utskrift
Kategori: Hoved (alle)

All treningsaktivitet hos FSK er avlyst på ubestemt tid. 

Norske myndigheter har i dag skjerpet og innført en rekke tiltak for å redusere spredning av koronasmitte. 

Tiltakene er nasjonale og absolutte og gjelder fra i dag til og med torsdag 26.3.2020 (mest sannsynlig vil dette forlenges)

Helsedirektoratet har fattet, med hjemmel i smittelovens paragraf 4 N andre ledd, et vedtak om forbud mot og stenging av kultur-arrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, både innendørs og utendørs.

Helsedirektoratet forbyr også buffeter (omfatter vår salgsdel på skihytta).

For FSK betyr dette:

For ytterligere informasjon henviser vi til

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

https://helsenorge.no/koronavirus

Mvh,

Styret i FSK

Har dere spørsmål ta kontakt med oss.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. leder FSK: 90554146

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nestleder FSK: 90643206

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet---all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/?utm_source=Make+Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=All+idrettsaktivitet+avlyses+med+umiddelbar+virkning&utm_content=All+idrettsaktivitet+avlyses+med+umiddelbar+virkning+95031&fbclid=IwAR2H0akse_CSiZn2OikiI_cXCbVkXdnmOwNg8gOD5gtjnw1_SEQwtYsWqzM