En av våre veteraner i Fredrikstad Skiklubb, Bjarne Movik døde 29.mars då. Bjarne var 92 år og var et høyt verdsatt medlem som engasjerte seg med flere viktige verv og arbeider i klubben gjennom årene. Han var hovedleder i perioden 1975- 77 og videre leder av både o- gruppa og friluftsgruppa.

Han var leder av den første formelle finanskomiteen i klubben og bidro med innsats for turorientering og i redaksjonskomiteen for FS- posten sammen med Lars Corneliussen.

Vi lyser fred over hans minne.