FSK avholder årsmøte onsdag 16. februar kl 18.00 på Skihytta eller i Kulturhuset Blå Grotte sin sal Speilet, avhengig av gjeldende koronaregler. Nærmere info om endelig sted vil det informeres om på fsk.no.

(Årsberetning, og oppdatert info om sted i ny artikkel her...)
For å kunne legge til rette for godt smittevern under arrangementet må alle som ønsker å delta på årsmøtet
melde seg på her, innen tirsdag 15.februar...

Forslag til årsmøtet sendes styret ved This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 28. januar 2021.
Fullstendig saksliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside www.fsk.no og hos YX Christianslund 1 uke før årsmøtet.
Vi oppfordrer flest mulig om å benytte den digitale versjonen som ligger på klubbens hjemmeside, eventuelt ta ut eget eksemplar derfra.

Med vennlig hilsen
Styret i FSK