Bli medlem i FSK
Medlemskontigent i FSK: Pensjonist kr. 350,- pr. år, Barn/ungdom kr. 350,- pr. år, Voksne kr. 550,- pr. år, Familier kr. 1 100,- pr. år, Livsvarig personlig medlemskap kr. 11 000,-