Utskrift
Kategori: Hovedstyret FSK

Tid:      Mandag 07.desember 2015, kl.: 18.00-20.00    

Sted:    Trosvikstranda 9 (Pers kontor)

    Dagsorden

                         

  1. Referatsaker og innkommet post og forslag.     Per/Yngve
  2. Rulleski-/kunstsnøanlegget - oppdatering og strategi     Fredrik/Per
  3. Nyttårsløpet – planlegging - Alle
  4. Neste års budsjett – strategi - Alle
  5. Årsmøteopplegg og årseberetning
  6. Eventuelt