Vedlagt er FSKs lover, basert på "Lovnorm for idrettslag".

Godkjent av Østfold idrettskrets 29.april 2014.

FSKs lover...