Det nærmer seg nå staffetter, og årets uttakskomite består av Hans Petter Mathisen, Per Olaussen og Bent Olav Aamodt. Hvilke løp som gjelder for uttak til de ulike stafettene fremgår av dokumentet her.