Fredag 29. og lørdag 30.mars er det igjen klart for Nattsvermeren og Blåveissprinten i Fredrikstad.

Fredrikstad Skiklubb inviterer til åpning av o-sesongen 2019 i Østfold med nattløp fredag 29. mars og mellomdistanseløp lørdag 30. mars.

Sted: Rekustad skole (Rolvsøy)
Merket fra rv. 109 v/Rema 1000 på Rolvsøy.

Kart: Høydal (utsnitt av Fredrikstadmarka), revidert 2019
Målestokk 1:10000/1:7500. Ekvidistanse 5m.
Terreng: Små- til middels kuppert. Terrenget består hovedsakelig av glissen furuskog med noen hogst- og grøntfelt i lavere partier i terrenget.

Innbydelse, påmelding, og etterhvert resultater:

Eventor Nattsvermeren: https://eventor.orientering.no/Events/Show/10851
Eventor Blåveissprinten: https://eventor.orientering.no/Events/Show/10852

rolvsoyhallen500

Utsnitt fra Blodslitet 2012 samme sted