Uttakskomité (UK):
Junior/Senior: Kjell Arild Karlsen, Kamilla Steiwer og Sindre K. Østhagen
Ungdom: UK retter seg etter prioriteringer gjort av ungdomstrenerne.

Generelle uttakskriterier junior og senior:
UK tilstreber å ta ut lag med størst potensiale for å lykkes.
Uttaksløpene danner hovedgrunnlag for uttaket, men skjønn kan benyttes der løpere er jevngode. For ugaflede etapper kan også fysisk form spille en stor rolle i uttaket.

UK oppfordrer løpere til å prioritere uttaksløp høyt. Deltakelse ved testløp teller alltid bedre enn ingen deltakelse.
UK oppfordrer løperne til å stille H 21 og D 21 i Halden O-Meeting 9.4 og Lørdagskjappen 23.4.
Spørsmål angående uttak kan rettes til Sindre på tlf. 97166212.

Generelle uttakskriterier for ungdom:
Ungdommene har ikke egne spesifikke uttaksløp. Ungdomstrenerne tar ut lag i samråd med UK ved å se på resultater og ved å bruke skjønn. De nærmeste løpene teller mest.

Uttaksløp:

uttak 2022