Fredrikstad Skiklubb inviterer til åpning av O-sesongen 2022 i Østfold med nattløp (og KM natt) fredag 1. april og mellomdistanseløp lørdag 2. april.

Velkommen til 2-dagers orientering i Fredrikstad.

Sted: Rekustad skole (Rolvsøy)
Merket fra rv. 109 v/Rema 1000 på Rolvsøy.

Innbydelse, påmelding og resultater finner du på eventor:

 

Kart: utsnitt av Fredrikstadmarka, utgitt 2021
Målestokk 1:10000/1:7500. Ekvidistanse 5m.
Terreng: Små- til middels kuppert. Terrenget består hovedsakelig av glissen furuskog med noen hogst- og grøntfelt i lavere partier i terrenget. Stirikt.

Følg gjerne arrangementet på facebook her: https://www.facebook.com/nattsvermerenblaaveissprinten

h35 blodslitet 500

Utsnitt fra Blodslitet 2021 (H35/H40).