Oppnådde resultater sesongen 2014

Fyll inn plasseringen du oppnådde i den ruten det hører hjemme. Der distanse ikke er spesifisert (VM, EM, VC, NOM, TL, B-akt) oppgir du plassering og distanse.

 

H/D

H/D

H/D

H/D

 

1. – 3. plass

4. – 6. plass

7. – 12. plass

13. – 20. plass

VM

       

EM/EYOC

       

VC

       
         
         

NM lang

       

NM mellom

       

NM sprint

       

NM ultra

       

NM natt

       

NM stafett

       
         

Testløp:

       
         
         

B – akt: