Løpsanalyse etter konkurranser er et viktig verktøy i den teoretiske delen av O-teknikk, og trening generelt.

Se vedlagte word (hvis du vil fylle ut på pc) eller pdf for å skrive ut for utfylling.

Løpsanalyse pdf her...

Løpsanalyse word her...

Link til Olympiatoppens utviklingstrapp for Orientering her...

Nivåstigen i bildet under:

nivaastigen orientering