Kontaktpunkt og drift av offisielt treningsopplegg frem mot VM2019

VM2019-organisasjonen trenger en person som kan være første kontaktledd mellom VM2019 og landslag og utøvere som ønsker å benytte seg av det offisielle treningstilbudet frem mot VM2019. Det er planlagt totalt 5 treningssamlinger, samt «testløp» før VM. Den første treningssamlingen er allerede avholdt i forbindelse med Euromeeting 2017. De øvrige treningssamlingene er planlagt i følgende perioder:

Nr. 2: 7.-15. april 2018
Nr. 3: 28. august- 5. sept. 2018
Nr. 4: slutten (19-25) Juni evt tidlig juli 2019
Nr. 5: 6.-12. august 2019

Vi ser for oss følgende oppgaver som skal utføres:
§  Førstehåndskontakt mot landslagene
§  Oversikt over antall fra ulike landslag som trener
§  Ansvar for oversikt tidsrom for treninger (inkl. VDG)
§  Hvilke økter kan distribueres som pdf, printet/trykket eller ocad
§  Ansvar for informasjon til WEB
§  Koordinering mot «planleggingsgruppa» og klubbene som gjennomfører økter
§  Ansvar for faktureringsgrunnlag
§  Bistand til print og utlevering av økter

Øktene blir planlagt og gjennomført av andre, men det er viktig med tett dialog med planleggingsgruppa og klubbene, slik at riktig informasjon blir gitt på WEB og ellers.
Vi håper at det finnes en ivrig ildsjel ute blant klubbene som vil påta seg denne oppgaven. Jobben vil trolig bli godtgjort noe økonomisk. Vi vil gjøre nærmere avtale om dette.

Ta kontakt med Marianne R. Kahrs: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hvis du er interessert.

Hilsen VM2019-organisasjonen