VM-Organisasjonen trenger en seksjonsleder til publikumsløpene under VM 2019 og WC 2018. Det er totalt 6 + 2 løp og FSK skal ha et av dem.
Seksjonssjefen har det overordnede ansvaret for å planlegge og gjennomføre publikumsløpene under WC 2018 og VM 2019.

Seksjonssjefen vil ha en assisterende seksjonssjef å spille på lag med. Denne personen er allerede på plass. Ansvaret som seksjonssjef, på lik linje med øvrige seksjonssjefer forventes utført i form av frivillig arbeid.

Ansvaret er beskrevet i vedlegget.

Hilsen fra
VM-arrangøren

Vedlegg: Seksjonsleder publikumsløp O-VM 2019...