Det har vært avholdt Generalforsamling for O-VM 2019!

Styret ble gjenvalgt for 2 år dvs fram til 2020.

Årsberetning og styret er vedlagt.

Årsberetning ovm 2017.pdf

Styret for 2018 - 2020.pdf