Informasjon til eierklubbene av VM Orientering 2019

Vi nærmer oss raskt prøve-VM / WC 2018. Organisasjonskomiteen har de siste 2 månedene i stor grad hatt fokus på prøve-VM, selv om vi parallelt har måttet gjøre en del planlegging for VM 2019 også.
Prøve-VM blir en full test for organisasjonskomiteen, da vi skal TV-produsere jaktstart lørdag og stafetter søndag. Når prøve-VM er ferdig, vil vi gjøre en evaluering, samt definere forbedringsområder.

Det er blitt jobbet godt i alle seksjoner med rekruttering av mannskaper. Likevel mangler vi fortsatt noe mannskaper og enkelte nøkkelpersoner. Svend Sondre Frøshaug, vår ansvarlig for frivillige, vil rette henvendelser til klubbene for å få hjelp til å få de siste mannskapene på plass.

Minner samtidig på at alle funksjonærer vil få felles antrekk til WC 2018, samme design som vi vil bruke under VM 2019.

Mer info i .pdf-vedlegg her...