Det nærmer seg Prøve VM i Aremark og Våler. Vi mangler fremdeles frivillige til arrangementet. Vi er helt avhengig av hjelp fra enda flere av o-løperne i Østfold for å få nok frivillige til arrangementet. Dette blir en viktig test for oss før VM neste år, og vi oppfordrer derfor de som ønsker å hjelpe til under VM 2019 å melde seg som frivillig også nå i år første helgen i september.
På noen områder har vi nå tilstrekkelig bemanning, men det er flere utsatte områder der vi trenge flere folk. Disse er:

- Parkering
- Kiosk/Salg
- Karanteneområde for WC løpere
- Mål/tidtaking.

Vi håper at enda flere ønsker å være med som frivillig nå i slutten av måneden slik at dette blir et fantastisk arrangement og en god gjennomkjøring før neste års mesterskap :)
Vi benytter frivilligportalen Mobilise i dette arrangementet. En kan melde seg som frivillig ved å registrere seg på denne linken: https://woc2019.mobilise.no/Applicant.aspx?arr=9080651