Vedlagt er referater fra 2 møter ifm VM 2019.

Presentasjonen fra FSK klubbkveld 15.januar, og 
Møtereferat fra eiermøtet 21.januar (FSK er én av eier-klubbene)

Vedlegg 1 presentasjon for FSK her...
Vedlegg 2 møtereferat eiermøtet her...

Andre WOC-linker:
https://www.woc2019.no/no/
https://www.facebook.com/woc2019/
VM trenger flere frivillige > 16år: https://www.woc2019.no/no/frivillig

nokkeltall700

heidi vm700