Minner om muligheten som frivillig til VM. Organisasjonen har nå over 300 frivillige, og har behov for noen flere.

Det er også 2 ansvars-stillinger som det søkes etter.

Til publikumsløpene er det behov for:
- en som har logistikkansvar for postenhetene som skal brukes til publikumsløpene. Vi vil ha flere sett med postenheter og vedkommende får ansvar for postenhetene samt å sørge for at riktige enheter kommer til riktig løp. Oppgavene krever gode systematiske ferdigheter.
- en som har hovedansvar for anskaffelse av premier. Erfaring fra liknende oppgave er ingen ulempe. Er allerede avtale om et visst antall premier fra Silva.
(Kontakt Øystein Ruud i FSK ang. disse 2 stillingene).

Meld deg på som frivillig medhjelper her (over 16 år): https://www.woc2019.no/no/frivillig

Andre WOC-linker:
https://www.woc2019.no/no/
https://www.facebook.com/woc2019/