Bendik Blom Olrud ble på Østfold Skikrets`kretsting/vårmøte tildelt Jubileumspokalen.

I forbindelse med Kongeparets 75-års jubileum valgte Norges Skiforbund å overrekke Kongeparet en gave knyttet til en hedersbevisning til unge utøvere i krets, fremfor en gave til selve Kongeparet.

Hedersbevisningen er en vandrerpokal som skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode og glade skiløpere» Det settes opp konkrete kriterier.

I begrunnelsen for tildelingen skrivers det bl.a at Bendik har en fantastisk evne til å skape god stemning i en gruppe og at han er en miljøskaper. Bendik har gått over fra å satse aktivt på langrenn til å engasjere seg i klubben mht. rekruttering og trenerrolle. Han har påtatt seg verv som ungdomsrepresentant i Langrennskomiteen i Østfold Skikrets og har vært leder ved både Norgescuprenn og Hovedlandsrenn. Bendik er en flott rollemodell for yngre løpere. Hans vinnende vesen er viktig for miljøet i Fredrikstad Skiklubb.

Vi i skigruppa kjenner godt igjen beskrivelsene og er glade for å Bendik med i skimiljøet i klubben.

Gratulerer med tildelingen, Bendik. Vi håper vi vil dra nytte av dine egenskaper i mange år fremover.

BendikO500