Vinteren har meldt sin ankomst og vi er klare for snøproduksjon på Fredrikstad Skiarena.
Arenakomiteen har laget et opplegg som gjør at alle voksne personer kan bidra med en vakt.
Vaktoppgaven er å følge opp snøproduksjonen, sjekke kanoner til gitte tider i døgnet i samarbeid med respektiv superbruker.

Meld dere på Facebook-gruppa under!

Sunt, sosialt og nyttig!

https://www.facebook.com/groups/146388595962222/