Utsetting av postplukkøkt (13.07.2017) Utsetting av postplukkøkt (13.07.2017)