I går var det et godt besøkt medlemsmøte på Skihytta. Prosjektkomiteen for skiarenaen orienterte om prosjektet; prosessen som har vært fram til valg av alternativ, kostnader og finansiering og status i søkeprosessen. Anlegget er for rulleskibruk og utstyrt for å dekke det med kunstsnø. Vi føler vi har bred støtte i klubben for å gå videre med prosjektet. En viktig dag forrask framdrift i skiarenaen er 17. desember da skal planutvalget i kommunen behandle saken. Blir søknaden som ligger inne der godkjent, går spillemiddelsøknaden inn for 2016 og det gir oss mulighet til å søke flere andre steder. Kanskje vi kan komme i gang med utbyggingen allerede høsten 2016.

Kommende vinter håper vi at vi kan tilby kunstsnøløyper der med den midlertidige driften vi har hatt de siste tre år. Vi er avhengige av barfrost for å få til det. De foreløpige fundamentene for løypa trenger frost for å få tilstrekkelig fasthet. Det skal komme noen forbedringer før vinteren: Lekkasje på Stordamsledningen vil bli reparert, Løypegjengen skal kjøre ut mer flis for å planere traceen i skogen bedre, vannuttak og pumpe skal frostbeskyttes og det kommer nytt strømuttak i skogkanten.