Årsmøte i Fredrikstad Skiklubb

Fredrikstad Skiklubb avholder årsmøte mandag 8. februar 2016 kl. 18:00 på Skihytta.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, og sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmesider og i Fredrikstad Blads resepsjon senest en uke innen årsmøtet.

Det vil bli enkel bevertning.

Mvh
Styret i FSK