Oppdatert 25.04.2021 med underskrevet protokoll...

Da er årsberetningen for 2020, som skal behandles på årsmøtet 17. februar 2021, klar.
Vi oppfordrer medlemmene til å laste ned en versjon av den digitale beretningen og eventuelt skrive ut et eget eksemplar.
Det blir også lagt ut noen papireksemplarer hos YX Christianslund onsdag 10. februar på ettermiddagen for de som ikke har utskriftsmulighet.

Minner om at alle som skal delta melder seg på via tidligere publisert sak om årsmøtet.
Gjeldende smittevernregler vil bli ivaretatt. Dette innebærer også at dersom du har antydning til å være syk må du holde deg hjemme, selv om du er påmeldt.

Årsberetning for 2020 her...

Oppdatert 25.04.2021: Underskrevet protokoll årsberetning 2020...

Styret