Fredrikstad Skiklubb er nå iferd med å bytte ut kart-tavlene i Fredrikstadmarka med nye, flotte informative tavler.

Tavlene er todelt; Informasjon om FSK, Skihytta, Fredrikstadmarka og Skiarenaen på den ene delen, og turkart over hele Fredrikstadmarka på den andre delen.
De er også "utsyrt" med QR-koder for mer informasjon, bli medlem, og til appen AvenzaMaps. Hvis du har AvenzaMaps installert fra før (hjemmefra), så kommer du direkte inn på kartet Fredrikstadmarka, og kan få opp din posisjon til enhver tid. Veldig nyttig for turfolk i alle aldre.

FSK har hatt flere frivillige i sving for å få dette prosjektet i havn. En hel komité har jobbet med dette, og det er Løypegjengen som har oppgaven med å få de montert ut på de 13 forskjellige utfarts-stedene i marka.

Stor takk til alle som har bidratt! 

God tur ut i den flotte marka vår.

4 av 13 tavler er nå satt opp, så løypegjengen fortsetter å jobbe på. Under ser du 2 av de som allerede er på plass:

kartTavle2 600

kartTavle1 600