FSK er arrangør av Unionsmatchen i 2023 og Hovedløp/o-landsleir i 2024.

Unionsmatchen 2. - 4. juni 2023
Hovedløp og o-landsleir 1. - 7. august 2024

Les mer i vedlegget her...

Sett av datoene, skann QR-koden under og meld din interesse for det DU har lyst til å bidra med. Dette skal vi få til sammen!!!

Skann QR-koden:

frivilligQR