Høsten 2021 vedtok Norges Idrettsforbund igjen en ny lovnorm for idrettslag med virkning fra 01.01.2022. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. Alle idrettslags styrer må sørge for at idrettslaget har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Endringer som må innarbeides i idrettslagets lover som følge av endringer i lovnormen trer i kraft etter styrevedtak. Andre endringer i idrettslagets lover krever vedtak i årsmøtet.

Fredrikstad skiklubb sine lover er endret i henhold til Norges Idrettsforbund sin nye lovnorm og vedtatt på møte i hovedstyret 30. mars 2022. Den nye loven inneholder også de endringer som ble vedtatt på sist årsmøte.

FSK sin oppdaterte lov fra 2022 finner du her...

(Den gamle versjonen fra 2021... finner du her en periode framover) 

Mvh Styret