Fra tid til annen er det en del spørsmål knyttet til hva som dekkes av klubben i forbindelse med løp og klubbreiser. Hensikten med dokumentet som ligger i denne saken er å sikre forutsigbarhet for kommende løp og reiser i forhold til hvilke utgifter man kan påregne. Saken er behandlet av o-styret.
 
Deltakeravgift og egenandeler i Fredrikstad Skiklubb (orientering):