Fredrikstad SK har inngått avtale med Stadionklinikken om rabbaterte priser for klubbens medlemmer. Dette er en klinikk med naprapater som er gode på behandling av idrettsrelaterte skader. Sjekk vedlagte avtale for ytterligere informajson og priser.

Avtale Stadionklinikken