Det er en ny påmeldingsordning til Blodslitet, der man krever inn betaling ved påmelding. Som kjent dekkes påmeldingsavgiften for utøvere fra FSK, og for å unngå at alle i etterkant sender inn et krav til klubben, så lager vi her en intern påmelding. Klubben vil deretter melde på i Eventor, slik at man får med korrekt brikkenummer.
 
Det er kun barn, ungdom og satsende elite som deltar på Blodslitet i klubben. Alle andre har dugnad denne dagen, og det er derfor ikke alle klasser står oppført.