Uttaksløp for stafettene i vårsesongen.

UK tilstreber å ta ut lag med størst potensiale for å lykkes.

Uttaksløpene danner hovedgrunnlag for uttaket, men skjønn kan benyttes der løpere er jevngode. For ugaflede etapper kan også fysisk form spille en stor rolle i uttaket.
UK oppfordrer løpere til å prioritere uttaksløp høyt. Deltakelse ved testløp teller alltid bedre enn ingen deltakelse.

Se vedlagte uttakskriterier.

Vedlegg her... (.pdf)