Utskrift
Kategori: Orientering

Skal du ikke til Tiomila. DELTA I PRESISJONSORIENTERING

Resultater i Eventor link her...

Fredrikstad Skiklubb arrangerer nasjonalt løp i presisjonsorientering fra Rødsmyra skole på Kråkerøy lørdag 27.04.2019.

Du kan velge mellom 3 løyper:
B som er enkel med 8 poster og mamsimaltid på 49 min. Lengde 0,5 km langs vei.
A som er middels vanskelig med 18 poster og maksimaltid på 90 min. Lengde 0,9 km langs vei.
E som er vanskelig med 24 poster og maksimaltid på 99 min. Lengde 0,9 km langs vei.

Kartet er nytegnet i målestokk 1:2500
Hva er presisjonsorientering?

I pre-o er det evnen til å løse orienteringsoppgaver ved hjelp av kart og kompass som teller. Oppgavene er vanligvis fordelt på en løype på mellom 1-2 km. Du får en romslig maksimaltid til å gjennomføre orienteringsoppgavene, slik at det fysiske konkurransemomentet er så godt som borte. Underlaget i løypa skal alltid være slik at rullestol, sykkel og barnevogn skal komme frem.
Orienteringsoppgavene består av en postring og en postbeskrivelse som er markert på kartet. Til hver oppgave er det plassert 1-5 postskjermer i terrenget. Du skal uten å forlate stien/veien finne ut hvilken postskjerm i terrenget som er plassert riktig ut i fra postringen og postbeskrivelsen på kartet. I Elite og A klassen kan det også være falske poster. Det vil si at ingen av postene i terrenget stemmer med den som er på kartet Du får poeng etter antall rette svar på oppgavene, og deltagerne med flest korrekte svar vinner.
Det finnes løyper tilpasset alle nivåer, fra de helt enkle nybegynnerløypene til de mer avanserte elite løypene der evnen til å lese kartet presist blir satt på prøve.
Påmelding kan gjøres på løpsdagen men for å være sikker på at det er nok kart er det best om du melder deg på forhånd til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Noe du lurer på noe, kontakt Svein Jakobsen på 94806823

Fullstendig innbydelse ligger på Eventor