Forberedelser til O-løp kan gjøres på like mange måter som det finnes O-løpere. Veldig individuelt hva som foretrekkes, men uansett, forberedelser er viktig, og litt foreberedelser er bedre enn ingen forberedelser!

Se og lær av Hans Petter (trener) og Herman (elite-utøver H17-18) sine foreberedelser til årets Blodslitet. Helt nederst i artikkelen er det link til Hermans gps-track i Blodslitet:

De studerer det gamle kartet, lager forskjellige strekk og analyserer veivalg på disse, i hvilke områder er det spesielt vanskelig, hvor kan det løpes fort, etc. Andre viktige momenter kan man som regel hente ut fra PM også, som f.eks. hvor ligger start i forhold til Arena, hvor langt ut i løypa er det væske (som sannsynligvis er på en stor sti eller vei), når passeres Arena osv.

Hans Petter har her ingen forhåndskunnskap om årets Blodslitet-løyper, han er bare trener for elite, og tegner et første utkast til hvordan han tror H17-18 kan bli (klikk i bildet for å se hele):

blodslitet15analyse1 700

Herman synes det ser veldig bra ut, men har også tro på at sør-vestover på den lange siste-runden kan være vel så aktuelt, og ber om alternativ løsning.

Hans Petter er enig. Han starter fin-lesing av PM og ser at han må justere lengden på siste-runden, så kanskje Herman har rett. Ikke over veien.

Herman: ser i PM at H35-H55 krysser trafikkert vei, dvs. at vi ikke krysser veien?

Hans Petter kommer derfor med et nytt alternativ som IKKE krysser veien, og som er litt kortere (klikk i bildet under for å se hele):

blodslitet15analyse2 700

På de 2 løypene under ser du hva Herman faktisk skulle løpe i Blodslitet, og det viste seg at analysen på forhånd traff ganske bra, først små-sløyfene (klikk i bildet under for å se hele):

blodslitet15analyse3 700

Den lange siste-runden til H17-18 (klikk i bildet under for å se hele):

blodslitet15analyse4 700

 

Her kan du lese og se Hermans gps-track med kommentarer ETTER løpet:

Hermans Blodslitet sløyfer...

Hermans Blodslitet siste-runde...

Lykke til - til ALLE - i neste års O-sesong og analyse av løpene dine i forkant og etter selve løpet.