Skiarenaen fikk full uttelling av spillemidler.
Årets spillemidler er tildelt. Fredrikstad Skiarena fikk innvilget årets søknader fullt ut - 3,554 millioner kr. Stor takk til Fredrik Weberg-Larsen som har stått for søknaden og til Bjørg Liljedahl på idrettskontoret i kommunen som har gitt meget nyttig hjelp og en fantastisk service. Vi arbeider nå videre med å få på plass noen andre forutsetninger slik at vi skal få gjennomført fase 2 av utbyggingen.

Den fasen er å få hele skogsløypa klar, belysningen klar, infrastruktur for snøproduksjon, noe eller kanskje full kapasitet på snøproduksjonen. I tillegg vil vi prøve å få bygd lager/garasje for det tekniske utstyret. Vi har et rått mål om å få gjennomført fase 2 kommende høst. Det vil si snølagt skiarena til vinteren! Beslutning blir tatt i august!

Byggekomiteen for Fredrikstad Skiarena