Bystyret vedtok kommunens budsjett for 2019 på møtet sitt på torsdag. Her var det to poster som berørte marka og Skiklubben. Det var en engangsbevilgning på kr 700 000,- til ny preppemaskin til skianlegget. Videre ble bevilget kr 300 000,- som en årlig driftspost for skiarenaen og det øvrige løypenettet i marka.

Fra onsdag av var også skiarenaen klar for snøproduksjon. Det blir også drift i fullt løypenett denne vinteren. Anleggsarbeidene er avsluttet for vinteren. Det gjenstår litt byggearbeider på to av de tre byggene. Disse vil antagelig være ferdig i løpet av januar. Til sommeren er det planlagt asfaltering for rulleski.

2018 des 700