Informasjon om prosjekt Skihytta 2021

Det skjer mye på og rundt Skihytta også i år. Som kjent ble det i fjor lagt nytt tak inklusiv renner, nedløp og beslag. I år arbeides det med nytt vann -og avløpssystem tilknyttet offentlig anlegg. Samtidig legges det opp til å tilknytte hytta til fiber. Det er forventet ferdigstillelses av vann/avløp/fiber før åpningen av hytta høsten 2021.

Videre vil det bli utført betydelig vedlikehold og oppgradering av utvendig fasade på hytta. Dette går i hovedsak ut på bytting og rehabilitering deler av kledning, bytte av noen vinduer, samt renovering av tre store originale vinduer fra 1911. Det vil også bli gjennomført full nedvasking og maling utvendig av hele hytta.

Alle disse arbeidene er planlagt ferdigstillet i løpet av høsten slik at hytta fremstår fin og flott til hyttas 110-års bursdag 5.november 2021.

Agro og Miljø AS utfører prosjekt tilknytning til vann/avløp
Egil Norli AS er valgt som utførende på snekker arbeide
H A Johannessen AS er valgt for utføring av malerarbeide
Østfold bygg og vindusrestaurering AS skal renovere de tre gamle vinduene

Det vil naturlig nok bli en del rundt hytta i ovennevnte periode med anleggsmaskiner, stillas, lift m.v. for utførelse av selve arbeidene, og dermed noe begrenset fremkommelighet rundt Skihytta. Vi håper på forståelse av dere alle i denne perioden, og at det muligens vil kunne medføre noen ulemper.

Skihytta skal uansett åpne for publikum som planlagt søndag 19.september. Vi gleder oss, og ser frem til å få en oppgradering av hytta vår ’’Breidablikk’’

Ved behov for ytterligere informasjon eller spørsmål kan hyttestyret kontaktes: Lars-Ketil Liane tlf. 95 09 23 60, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.